index about gallery contact contact

image
Tilbake

Krossing er ein teknikk der ein framkallar lysbiletefilm (E-6) i framkallar for negativ film (C-41), og motsatt. Resultatet er eit negativ med kraftig fargestikk, forsterka kontrast og grove korn. I tillegg brukar eg gjere bileta om til svart/kvitt, eller lage ein kompositt mellom svart/kvitt og farge. Ofte brukar eg kun 10% fargeinformasjon.

menu menu menu menu menu menu menu menu
space