index about gallery contact contact

image

Om fotografen


Underteikna er fotograf, tilhøyrande på Reed i Nordfjord (Sogn og Fjordane). Eg jobbar både med stillbilete og video, og leverer både bildeseriar og ferdig redigerte videoinnslag. Hovudsakleg jobbar eg med dokumentasjon for media (leverer material til nyhende), der mellom anna NRK Sogn og Fjordane står på kundelista. I tillegg leverer eg bildemateriale til ulike typar organisasjonar, mellom anna Norsk Countrytreff. Eg fotograferer i tillegg eindel konsertar, portrett, natur, dokumentasjon og astrofoto, i tillegg til litt bryllaupoppdrag. Sjå representative bilete i bildegalleriet. Ring eller skriv e-post ved spørsmål. Kontaktinfo på kontaktsida.

menu menu menu menu menu menu menu menu
space